AÇIK HAVA REKLAMCILIĞI

AÇIK HAVA REKLAMCILIĞI

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktalardaki konumu ve büyük ebatı sayesinde şehrin kalabalık dokusunda her zaman dikkat çeken açıkhava reklamları, hızlı ve yüksek erişim yaratır, hedef kitlenin mesajla sık sık karşılaşmasını sağlar, mesajı defalarca hafızaya kazır. Açıkhava reklam kampanyasının başarıya ulaşması ancak doğru tasarlanmış poster çalışmaları ile mümkün kılınabilir.